ADAM

ADAM organiseert in opdracht van het Jeugdparket en de Jeugdrechtbank ambulante herstelgerichte en constructieve afhandelingen (herstelbemiddeling, Hergo, gemeenschapsdienst, leerprojecten en Halte) aan minderjarigen die verdacht/veroordeeld werden van/voor een strafbaar feit.

Taken stagiair: de taakinhoud kan sterk afwijken afhankelijk van de gekozen werkvorm. We verwachten dat de stagiair zich kandidaat stelt voor één of meerdere subteams én expliciet motiveert waarom hij/zijn voor deze of gene werkvom kiest.

Voorafgaand aan een stage vindt steeds een verkennend gesprek/selectie plaats waarbinnen de wederzijdse verwachtingen geëxpliciteerd worden.

Profiel stagiair: gezien onze doelgroep dienen stagiairs

  • te beschikken over voldoende maturiteit,
  • beschikbaar zijn op woensdagnamiddag,
  • (grote stukken van) schoolvakanties
  • en bereid zijn om enkele avonden per week aan de slag te gaan (tot maximaal 22u).

Adres: Uitbreidingsstraat 392B - 2600 Berchem

Stages voor ADAM