Bezoekruimte

Adres: Lange Lozanastraat 200 - 2018 Antwerpen

Contactherstel tussen (groot)ouders en (klein)kinderen. De bezoekruimte is een plek waar ex-gezinssystemen terechtkomen wanneer er sprake is van een contactbreuk met één of beide (groot)ouders. Tijdens de begeleiding wordt er stap voor stap gewerkt naar contactherstel met de ouder die geen contact heeft met het kind. Via gesprekken en bezoeken wordt hier stelselmatig evolutie in gemaakt. Het uitgangspunt blijft dat de Bezoekruimte qua tussenkomst op termijn overbodig wordt en dat de ouders tot een zelfstandig contact voor de kinderen komen.

Stages voor Bezoekruimte