Team Tijdelijk Wonen centrum

Adres: Dambruggestraat 63 - 2060 Antwerpen

Opvang voor daklozen 
Momenteel in transitie naar studio wonen

Stages voor Team Tijdelijk Wonen centrum