Team Wonen Stad

Zelfstandig Wonen vraagt vaardigheden op verschillende levensdomeinen: een plek vinden waar je je thuis voelt, voorzien in je basisbehoeften en weten waar je terecht kan als het moeilijk gaat. Het Team Wonen Stad ondersteunt mensen hierin.

Team Wonen Stad werkt preventief om uithuiszetting te voorkomen en voorziet woonbegeleiding in de wijken. Het team werkt hoofdzakelijk mobiel in de 4 stedelijke EersteLijnsZones: Noord, Zuid, Centrum en Oost.

Stages voor Team Wonen Stad