Wijkteam Linkeroever

Adres: Oscar de Gruyterlaan 13 - 2050 Antwerpen

Het wijkteam biedt onthaal, woonbegeleiding en preventieve acties  aan  inwoners  van regio  Linkeroever.  

Stages voor Wijkteam Linkeroever