2de jaar Bachelor maatschappelijk werk

Taken stagiair:

Je ontvangt (nieuwe) cliënten tijdens de onthaalmomenten.

Je loopt trajecten met cliënten uit de wijk, waarbij diverse thema's aan bod kunnen komen (afhankelijk van de vragen en noden): psychosociaal functioneren, relaties, huisvesting, werk, financiën, administratie, gezondheid, tijdsbesteding,... De contacten met de cliënten kunnen zowel op onze eigen locaties, dmv huisbezoeken of elders (in de wijk) gebeuren.

Je onderneemt outreachende acties om de drempel voor kwetsbare mensen uit de wijk te verkleinen.

Uitvoeren van teamadministratie (vb teamverslag maken)

Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
2e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons