Alert: stage woonbegeleider

Een stage bij Alert omvat  een stage  als  woonbegeleid(st)er;  Alert  biedt  aanklampende  woonbegeleiding  bij  mensen  die  ( op de  sociale  of  de   private huurmarkt ) inhuren en waarbij  zich  een complexe  problematiek  voordoet.  Binnen Alert  werken diverse sectoren samen  (algemeen welzijnswerk/ psychiatrie /  verslavingszorg  en gehandicaptenzorg) .  Als  stagiaire ga  je  ( mee)  op huisbezoek  bij de  cliënten  en   regelmatig  ook  mobiel  mee  op  stap  naar  allerlei  diensten en instanties;  

3e Jaar
Niet beschikbaar

Contacteer ons