Begeleider en vormingswerker

Alma is een open huis voor vrouwen met een migratie-achtergrond in een kwetsbare situatie. Het is een ontmoetingsplaats met een warm onthaal en een ruim aanbod aan activiteiten. Alma wil dat deze vrouwen in staat zijn om gebruik te maken van de rechten die hen toekomen. Dat zij vol zelfvertrouwen hun leven in eigen handen nemen, zich verbinden met hun leefomgeving en eraan participeren.

Stage vacature Alma Open inloop Activiteiten:

Jij gaat aan de slag in de werking Open Inloop Activiteiten. Dit betekent dat je bezig bent met de wekelijs activiteiten programma van Alma . Je begeleidt en organiseert activiteiten zoals: Babbelstap waar vrouwen kennis maken met de sociale kaart van Antwerpen, Babbelkeuken, Nonagroep (senoeiren groep), vormingen voor vrijwilligers, etc. Infomomenten over de basis rechten van vrouwen in België, etc.

Stage periode februari-juni 2024= VOLZET

Stage periode september-december 2024= plaatsen nog beschikbaar

Wat ga je doen?:

 • Geven van vorming in groepsverband
 • Plant en organiseert vormingsmomenten
 • Werkt vormingssessies uit
 • Voert vormingssessies uit
 • Ontwikkelt een vertrouwensrelatie met doelgroep
 • Ondersteunt hen in het ontwikkelingsproces
 • Detecteert ondersteuningsbehoeften
 • Leidt groepsdynamische processen in goede banen
 • Streeft er naar om de deelnemers in staat te stellen zelf  problemen aan te pakken
 • Brengt rust, stabiliteit en structuur in de wekelijkse activiteiten
 • Bewaakt het fysisch en psychisch welzijn van de deelnemers

Opvolging

 • Individueel opvolgen van de deelnemers
 • Bespreekt het verloop van de vormingen op de voorziene overlegmomenten
 • Registreert en houdt de nodige administratie bij

Maatschappelijke context

 • Oog hebben voor de bredere maatschappelijke context
 • Is een wandelende antenne
 • Is alert voor maatschappelijke evoluties
 • Signaleert cliënt overstijgende problemen

Leerkansen:

Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkelen van de eigen professionaliteit

Reflecteert over het eigen handelen

Neemt actief deel aan het eigen ontwikkelingsgesprekken

Werken in een team

Werkt samen met collega’s en leidinggevende

Neemt actief deel aan het teamoverleg

Ontwikkelen van KERNCOMPETENTIES

Klantgerichtheid: Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen, rekening houdend met het organisatie belang.

integriteit: Op een professionele, correcte en oprechte manier handelen.

Samenwerken: Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel, ook wanneer het geen direct persoonlijk belang dient.

Openheid: Onbevooroordeeld open staan voor de omgeving.

Ondernemen: Bewust berekende risico’s durven nemen om een vooraf bepaald doel te bereiken.

Stage uren: min. 3 maanden stage, minimum +/- 30u/week (4 dagen/week). Van maandag tot vrijdag 9u-17u

Stuur uw CV + motivatiebrief naar Macarena Gomez: macarena.gomez@cawantwerpen.be

Bachelor Sociaal werk - Sociaal cultureel werk
Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
2e Jaar
3e Jaar
Niet beschikbaar

Contacteer ons