Begeleider en vormingswerker

Alma is een open huis voor vrouwen met een migratie-achtergrond in een kwetsbare situatie. Het is een ontmoetingsplaats met een warm onthaal en een ruim aanbod aan activiteiten. Alma wil dat deze vrouwen in staat zijn om gebruik te maken van de rechten die hen toekomen. Dat zij vol zelfvertrouwen hun leven in eigen handen nemen, zich verbinden met hun leefomgeving en eraan participeren.

Stage vacature Alma Open inloop Activiteiten:

Jij gaat aan de slag in de werking Open Inloop Activiteiten. Dit betekent dat je bezig bent met de wekelijs activiteiten programma van Alma . Je begeleidt en organiseert activiteiten zoals: Babbelstap waar vrouwen kennis maken met de sociale kaart van Antwerpen, Babbelkeuken, Nonagroep (senoeiren groep), vormingen voor vrijwilligers, etc. Infomomenten over de basis rechten van vrouwen in België, etc.

Wat ga je doen?:

 • Geven van vorming in groepsverband
 • Plant en organiseert vormingsmomenten
 • Werkt vormingssessies uit
 • Voert vormingssessies uit
 • Ontwikkelt een vertrouwensrelatie met doelgroep
 • Ondersteunt hen in het ontwikkelingsproces
 • Detecteert ondersteuningsbehoeften
 • Leidt groepsdynamische processen in goede banen
 • Streeft er naar om de deelnemers in staat te stellen zelf  problemen aan te pakken
 • Brengt rust, stabiliteit en structuur in de wekelijkse activiteiten
 • Bewaakt het fysisch en psychisch welzijn van de deelnemers

Opvolging

 • Individueel opvolgen van de deelnemers
 • Bespreekt het verloop van de vormingen op de voorziene overlegmomenten
 • Registreert en houdt de nodige administratie bij

Maatschappelijke context

 • Oog hebben voor de bredere maatschappelijke context
 • Is een wandelende antenne
 • Is alert voor maatschappelijke evoluties
 • Signaleert cliënt overstijgende problemen

Leerkansen:

Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkelen van de eigen professionaliteit

Reflecteert over het eigen handelen

Neemt actief deel aan het eigen ontwikkelingsgesprekken

Werken in een team

Werkt samen met collega’s en leidinggevende

Neemt actief deel aan het teamoverleg

Ontwikkelen van KERNCOMPETENTIES

Klantgerichtheid: Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen, rekening houdend met het organisatie belang.

integriteit: Op een professionele, correcte en oprechte manier handelen.

Samenwerken: Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel, ook wanneer het geen direct persoonlijk belang dient.

Openheid: Onbevooroordeeld open staan voor de omgeving.

Ondernemen: Bewust berekende risico’s durven nemen om een vooraf bepaald doel te bereiken.

 

Stage uren: min. 3 maanden stage, minimum +/- 30u/week (4 dagen/week). Van maandag tot vrijdag 9u-17u

Solliciteren kan tot en met  16 juni 2023 voor semester September 2023 - januari 2024 = CV + motivatiebrief tav Macarena Gomez

Bachelor Sociaal werk - Sociaal cultureel werk
Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons