Begeleider en vormingswerker Alma

Alma is een open huis voor vrouwen met een migratie-achtergrond in een kwetsbare situatie. Het is een ontmoetingsplaats met een warm onthaal en een ruim aanbod aan activiteiten. Alma wil dat deze vrouwen in staat zijn om gebruik te maken van de rechten die hen toekomen. Dat zij vol zelfvertrouwen hun leven in eigen handen nemen, zich verbinden met hun leefomgeving en eraan participeren.

Wat ga je doen?

Geven van vorming in groepsverband

Plant en organiseert vormingsmomenten

Werkt vormingssessies uit

Voert vormingssessies uit

Ontwikkelt een vertrouwensrelatie met doelgroep

Ondersteunt hen in het ontwikkelingsproces

Detecteert ondersteuningsbehoeften

Leidt groepsdynamische processen in goede banen

Streeft er naar om de deelnemers in staat te stellen zelf de problemen aan te pakken

Brengt rust, stabiliteit en structuur

Bewaakt het fysisch en psychisch welzijn van de deelnemers

Opvolging

Individueel opvolgen van de deelnemers

Bespreekt het verloop van de vormingen op de voorziene overlegmomenten

Registreert en houdt de nodige administratie bij

Maatschappelijke context

Oog hebben voor de bredere maatschappelijke context

Is een wandelende antenne

Is alert voor maatschappelijke evoluties

Signaleert cliënt overstijgende problemen

Groeikansen in deze stage:

Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkelen van de eigen professionaliteit

Reflecteert over het eigen handelen

Neemt actief deel aan het eigen ontwikkelingsgesprek

Werken in een team

Werken samen met collega’s en leidinggevende

Neemt actief deel aan het teamoverleg

KERNCOMPETENTIES

Klantgerichtheid: Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen, rekening houdend met het organisatie belang.

integriteit: Op een professionele, correcte en oprechte manier handelen.

Samenwerken: Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel, ook wanneer het geen direct persoonlijk belang dient.

Openheid: Onbevooroordeeld open staan voor de omgeving.

Ondernemen: Bewust berekende risico’s durven nemen om een vooraf bepaald doel te bereiken.

Stage uren:

 min. 3 maanden stage.

minimum +/- 30u/week (4 dagen/week).

Van maandag tot vrijdag 9u-17u.

 

Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
Bachelor Sociaal werk - Sociaal cultureel werk
Bachelor Toegepaste psychologie
Graduaat Ortopedagogische begeleiding - werkplekleren
2e Jaar
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons