Begeleider (luik Vorming) - voorjaar 2025.

ADAM organiseert in opdracht van het Jeugdparket en de Jeugdrechtbank ambulante herstelgerichte en constructieve afhandelingen (herstelbemiddeling - hergo, gemeenschapsdienst, leerprojecten en positief project) aan minderjarigen die verdacht/veroordeeld werden van/voor het plegen van een jeugddelict.

Taken stagiair: de taakinhoud kan sterk afwijken afhankelijk van de gekozen werkvorm (zie titel). We verwachten dat de stagiair zich kandidaat stelt voor één werkvorm én expliciet motiveert waarom hij/zij voor deze werkvorm kiest.

Voorafgaand aan een stage vindt steeds een verkennend gesprek/selectie plaats, waarbinnen de wederzijdse verwachtingen geëxpliciteerd worden.

Profiel stagiair - gezien onze doelgroep dienen stagiairs:

te beschikken over voldoende maturiteit,

beschikbaar te zijn op woensdagnamiddag én (grote delen van) de schoolvakanties,

bereid te zijn om ook enkele avonden per week te werken (tot maximaal 22u).

Adres: Uitbreidingstraat 392B, 2600 Antwerpen (Berchem)

Let op: je moet een uittreksel uit het strafregister (Artikel 596.2, jongererenmodel) kunnen voorleggen.

3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons