Hulpverlener Wijkteam

Taken stagiair: cliënten ontvangen op de onthaalmomenten, woonbegeleiding bieden aan cliënten waarbij diverse  levensdomeinen kunnen aan bod komen zoals woonst, financies, administratie, werk, zinvolle dagbesteding, relaties, gezondheid, ... 

Profiel stagiair: graag een aaneensluitende  stage van +/- 3 maanden 

Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijke advisering
Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
Bachelor sociaal werk - Sociaal Juridische dienstverlening
Master Pedagogie
Master Psychologie
Master Sociaal werk
Opleiding Ervaringsdeskundige
Volwassenonderwijs - Gezinswetenschappen
Volwassenonderwijs - Graduaat Maatschappelijk werk
Volwassenonderwijs : Jeugd en gehandicaptenzorg
3e Jaar
Niet beschikbaar

Contacteer ons