Onthaalteam CAW huis Oost

Wij zijn het Onthaalteam van CAW huis Oost. We richten ons op inwoners van Deurne, Borgerhout en Wommelgem, maar iedereen is welkom. Mensen met een hulpvraag kunnen zonder afspraak bij ons terecht. Hiervoor organiseren we onthaalmomenten om onze eigen locaties in Deurne en Borgerhout en zijn we te gast in een buurthuis en wijkgezondheidscentrum. We dragen mee de werking Koffie & Formulieren.

We werken generalistisch, vraaggericht en krachtgericht. We doen aan individuele hulpverlening; geen groepswerking.

We beluisteren de hulpvraag van de cliënt, doen vraagverheldering en bekijken samen met de cliënt welke stappen gezet kunnen worden.

- Directe hulp: Vaak is de cliënt met één gesprek verdergeholpen. Bv. een aanvraag gedaan, een advies gegeven, samen pro's en contra's van een te maken keuze op een rijtje gezet, .

- Doorverwijzing: De conclusie van een gesprek kan zijn dat best een specialist of gespecialiseerde dienst ingeschakeld wordt. Wij zorgen ervoor dat de cliënt echt aangehaakt geraakt bij de specialist.

- Traject: Indien de cliënt meer dan één gesprek nodig heeft, gaan cliënt en hulpverlener verder buiten de onthaalmomenten. Dit kan in de vorm van huisbezoeken, bureaugesprekken, digitale of telefonische communicatie, contacten op locatie,... Trajecten kunnen variëren in duurtijd en intensiteit.

Een cliënt kan alle vragen stellen. Wij hebben niet alle antwoorden, maar gaan wel samen met de cliënt op zoek naar antwoorden. We doen geen integrale, aanklampende begeleiding. We ontwarren samen met de cliënt de knopen die ze ervaart en laten de cliënt weer los. Cliënten kunnen wel steeds terugkeren naar onze werking.  

 

Als stagiair zal je met veel verschillende cliënten in gesprek gaan en je weet nooit wie je met welke vraag bij je zal krijgen. Je kan je dus moeilijk voorbereiden op cliëntgesprekken, maar je kan wel steeds op je collega's rekenen. Je zal het zonder strakke leidraden en kaders moeten stellen; een goede oefening in wendbaarheid en verantwoordelijkheid. Je krijgt veel kansen om je gesprekstechnieken bij te schaven en basishouding verder op punt te stellen.

 

 

 

 

 

3e Jaar
Niet beschikbaar

Contacteer ons