stage bij Alert, aanklampende woonbegeleiding

Een stage  bij Alert  omvat  een aantal aanklampende  woonbegeleidingen die  je  deels  samen uitvoert  met  een collega  en deels  ook  volledig  zelfstandig.  Voor  ondersteuning  kan je  terugvallen op  het team  (dat  vanuit diverse sectoren is  samengesteld:  CAW /  VAPH / GGZ / Verslavingszorg).

Je  contacten met cliënten   verlopen grotendeels via huisbezoeken  en  diverse  mobiele contacten (bvb bij andere  diensten)  of  op  ons  bureel.  Ook  een stuk  administratie  en cliëntregistratie  is  part  of the  job.

Master Sociaal werk
Niet beschikbaar

Contacteer ons