Stage Hulpverlener - Bachelor 2de of 3de jaar

Adres: Cornelis Schutstraat 28, 2100 Deurne

Uitleg deelwerking

Crisisteam-18 onthaalt 24u/24u, 7/7d telefonische hulpvragen via verwijzers met betrekking tot crisissituaties waar minderjarigen en/of hun leefomgeving bij betrokken zijn. Hierbij wordt aan telefonische vraagverheldering gedaan, wordt er gebruik gemaakt van crisismethodieken, wordt er consult gegeven en wordt er beroep gedaan op het hulpprogramma crisisjeugdhulp.

Crisisteam-18 coördineert het hulpprogramma crisisjeugdhulp in de provincie Antwerpen. Je organiseert crisisinterventie, crisisbegeleiding en crisisopvang in samenwerking met het crisisnetwerk. Crisisteam-18 doet zelf ook aan crisisinterventies.

Stagemogelijkheden: 2e of 3e jaar stage

Periode: najaar 2019

Aantal stagiairs: 1

Taakinhoud stage

1) Crisismeldpunt:

 • onthalen van telefonische hulpvragen door verwijzers
 • verhelderen/verkennen van de crisissituatie
 • aanmelder informeren over de werking van crisisnetwerk
 • consult geven (o.a. aanmelder ondersteunen en advies geven)
 • inschakelen van crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang als kinderen en jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

2) Crisisinterventie:

Je doet gedurende 3 à 5 werkdagen een ambulante en/of mobiele crisisinterventie. Hierbij gaat vooral aandacht naar het installeren van veiligheid, stressverlagend werken, bemiddelen, verduidelijken van de crisishulpvraag, doelstellingen opstellen, advies formuleren, oriënteren naar verdere hulp en intersectorale dispatching. Dit gebeurt door individuele en contextgesprekken te voeren en gebruik te maken van crisismethodieken. Je zal dit steeds in samenwerking met een collega van het crisisteam doen.

3) deelnemen aan overlegmomenten, vergaderingen en intervisiemomenten.

Specifieke vereisten

 • Voltijdse stage
 • Flexibel zijn: werken in een variabel uurrooster met avondwerk.
 • Eventueel beschikken over rijbewijs B
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Stressbestendig zijn.
 • Groot inlevingsvermogen hebben.
 • Assertief zijn.
 • Door de aard van de job verwachten we dat studenten toch al wat bagage hebben en beschikken over de nodige maturiteit om voldoende te kunnen meepikken van de stage.
 • Enkel langlopende stages, om voldoende in te werken en mee te draaien.
 • Respectvolle houding t.o.v. het kind/de jongere en zijn/haar leefomgeving en t.o.v. de verwijzers.
 • Respect hebben voor de privacy van het kind/de jongere en zijn/haar leefomgeving.
 • Engagement en loyaliteit tonen voor het team, de deelwerking en de organisatie.
 • Eigen functioneren bespreekbaar stellen.
 • Ervaring met Pc-gebruik (internet, e-mail, Word, Excel).
 • Telefonische contacten schrikken je niet af.
Bachelor Gezinswetenschappen - Odisee
Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
Bachelor Sociaal werk - Sociaal cultureel werk
2e Jaar
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons