Stage Hulpverlener - Bachelor 3de jaar

Taken stagiair: in een eerste fase meelopen met een hulpverlener om nadien de hulpverlening zelfstandig te kunnen doen, waaronder aanmeldingen op het meldpunt behandelen, crisisinterventies en crsisibegeleidingen doen, gesprekken zelfstandig voeren, doorverwijzen, deelnemen aan teamvergaderingen.

Profiel stagiair: graag basiskennis rond intrafamiliaal geweld.

Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
Bachelor Toegepaste psychologie
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons