Stage Hulpverlener - Bachelor 3de jaar

Taken stagiair: meelopen in zowel de gezinsbegeleiding als de groepsbegeleiding. sociale administratie cliënten in orde brengen, psychosociale gesprekken bijwonen, groepsgesprekken en vormingen meevolgen, activiteiten mee organiseren,... 3de jaars volgt een gezin meer zelfstandig op en geeft zelf een vorming aan de groep  

Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons