Stage Hulpverlener - Bachelor 3de jaar

Taken stagiair:

- observatie, uitwerking en deelname van groepswerk binnen Huizen van het Kind op Luchtbal en Linkeroever. Themasessies mee uitdenken, voorbereiden en vormgeven. Groepsgesprekken begeleiden en evalueren.

- projecten passend binnen gebruikersparticipatie mee vormgeven.

- outreach onthaal en aansluiten op relevante evenementen voor gezinnen binnen de wijk. Laagdrempelig present zijn in de wijken.

- aanbod ILT tijdens vakantieperiodes uitwerken en organiseren van gezinsuitstappen

- deelname aan huisoverleg, partneroverleg en intervisiemomenten

 

Profiel stagiair: voltijdse stage zou ideaal zijn. Indien niet mogelijk, op alle dagen aanwezigheid gewenst behalve maandag.

Bachelor Pedagogie van het jonge kind
Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
Bachelor Sociaal werk - Sociaal cultureel werk
Bachelor Toegepaste psychologie
Bachelor Verpleegkunde - Sociaal verpleegkundige
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons