Stage Hulpverlener - Bachelor 3de jaar

Taken stagiair: de stagiair(e) neemt deel aan alle dagdagelijkse taken in het Jac dwz: deelnemen aan vergaderingen en overlegmomenten. In contact met cliënten wordt een individueel traject op maat van de stagiair(e) uitgestippeld.  Starten met het volgen van gesprekken, daaropvolgend zelf gesprekken starten in overleg met collega tot het volledig zelfstandig voeren van hulpverleningstrajecten.

Profiel stagiair: voltijdse stage (met uitzondering van stageintervisie op school, voorafgaand aan de stage worden selectieproeven georganiseerd. 

Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijke advisering
Bachelor sociaal werk - Sociaal Juridische dienstverlening
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons