Stage Hulpverlener - Bachelor 3de jaar

Je ontvangt (nieuwe) cliënten tijdens de onthaalmomenten.

Je loopt trajecten met cliënten uit de wijk, waarbij diverse thema's aan bod kunnen komen (afhankelijk van de vragen en noden): psychosociaal functioneren, relaties, huisvesting, werk, financiën, administratie, gezondheid, tijdsbesteding,... De contacten met de cliënten kunnen zowel op onze eigen locatie, dmv huisbezoeken of elders (in de wijk) gebeuren.

Je onderneemt outreachende acties om de drempel voor kwetsbare mensen uit de wijk te verkleinen.

 

 

Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons