Stage Hulpverlener - Master

Taken stagiair: meebegeleiden van clienten, mee intakes doen, achtergrond informatie over verblijfsprocedures opzoeken, contact opnemen met externe diensten, administratieve taken opnemen

Profiel stagiair: kennis van minimaal Nederlands + Engels en/of Frans en/of Arabisch en/of Farsi en/of Somali en/of Pashtun en/of Russisch, affiniteit met migratievraagstuk, enige kennis sociale kaart, openstaan voor andere culturen

Master Rechten
Master Sociaal werk
Beschikbaar

Contacteer ons