Stage medewerker - Bachelor 2de jaar

Taken stagiair: Voorbereiden en (mee) begeleiden van groepsactiviteiten, registratie van aanwezigheden, opvolgen afwezigheden en doorstroom in kaart brengen, vormingen/ workshops helpen voorbereiden, moedergroepen voorbereiden en organiseren, babysitdienst helpen organiseren, nieuwsbrieven verzorgen en verspreiden,individuele begeleiding (afspraken maken, meegaan met vrouwen naar afspraak, administratie dossiers) 

Profiel stagiair: Nederlands, een andere taal (Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Berbers, Turks, Lingala....etc) spreken is een meerwaarde. Affniteit en voeling met de doelgroep. Zelf een migratieachtergrond hebben is een meerwaarde. 

Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
Bachelor Sociaal werk - Sociaal cultureel werk
Bachelor Verpleegkunde - Sociaal verpleegkundige
2e Jaar
Niet beschikbaar

Contacteer ons