Stage medewerker - Volwassenonderwijs

Taken stagiair: Voorbereiden en (mee) begeleiden groepsactiviteiten, registratie van aanwezigheden, opvolgen afwezigheden en doorstroom in kaart brengen, vormingen/ workshops helpen voorbereiden, moedergroepen voorbereiden en organiseren, babysitdienst helpen organiseren, nieuwsbrieven verzorgen en verspreiden,individuele begeleiding (afspraken maken, meegaan met vrouwen naar afspraak, administratie dossiers) 

Profiel stagiair: Nederlands, een andere taal (Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Berbers, Turks, Lingala....etc) spreken is een meerwaarde. Affniteit en voeling met de doelgroep. Zelf een migratieachtergrond hebben is een meerwaarde. 

Volwassenonderwijs : Jeugd en gehandicaptenzorg
3e Jaar
Niet beschikbaar

Contacteer ons