Stage vormingswerker - begeleider Vrouwencentrum Alma

Alma is een open huis voor vrouwen met een migratie-achtergrond in een kwetsbare situatie. Het is een ontmoetingsplaats met een warm onthaal en een ruim aanbod aan activiteiten. Alma wil dat deze vrouwen in staat zijn om gebruik te maken van de rechten die hen toekomen. Dat zij vol zelfvertrouwen hun leven in eigen handen nemen, zich verbinden met hun leefomgeving en eraan participeren.

Wat ga je doen?:

Geven van vorming in groepsverband

 • Plant en organiseert vormingsmomenten
 • Werkt vormingssessies uit
 • Voert vormingssessies uit
 • Ontwikkelt een vertrouwensrelatie met doelgroep
 • Ondersteunt hen in het ontwikkelingsproces
 • Detecteert ondersteuningsbehoeften
 • Leidt groepsdynamische processen in goede banen
 • Streeft er naar om de deelnemers in staat te stellen zelf de problemen aan te pakken
 • Brengt rust, stabiliteit en structuur
 • Bewaakt het fysisch en psychisch welzijn van de deelnemers

Opvolging

 • Individueel opvolgen van de deelnemers
 • Bespreekt het verloop van de vormingen op de voorziene overlegmomenten
 • Registreert en houdt de nodige administratie bij

Maatschappelijke context

 • Oog hebben voor de bredere maatschappelijke context
 • Is een wandelende antenne
 • Is alert voor maatschappelijke evoluties
 • Signaleert cliënt overstijgende problemen

Wat ga je zeker ontwikkelen?:

Persoonlijke ontwikkeling

 • Ontwikkelen van de eigen professionaliteit
 • Reflecteert over het eigen handelen
 • Neemt actief deel aan het eigen ontwikkelingsgesprek
 • Werken in een team
 • Werkt samen met collega’s en leidinggevende
 • Neemt actief deel aan het teamoverleg

KERNCOMPETENTIES

 • Klantgerichtheid: Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen, rekening houdend met het organisatie belang.
 • integriteit: Op een professionele, correcte en oprechte manier handelen.
 • Samenwerken: Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel, ook wanneer het geen direct persoonlijk belang dient.
 • Openheid: Onbevooroordeeld open staan voor de omgeving.
 • Ondernemen: Bewust berekende risico’s durven nemen om een vooraf bepaald doel te bereiken.

Stage uren: min. 3 maanden stage, minimum +/- 30u/week (4 dagen/week). Van maandag tot vrijdag 9u-17u

Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
Bachelor Sociaal werk - Sociaal cultureel werk
2e Jaar
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons