Stageplaats Crisisteam -18: voorjaar 2020

STAGE BIJ CRISISTEAM -18:

Adres: Cornelis Schutstraat 28, 2100

Vacature staat open tot 11/10/2019, dan zullen we een selectie maken en de kandidaten uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

 

Uitleg deelwerking:

Crisisteam -18 biedt crisishulp voor minderjarigen.

Soms loopt alles plots mis. Wie in een crisis belandt, geraakt overstuur, in de war, in paniek, in shock… Dan is er meestal dringend nood aan hulp. Crisisteam-18 is er voor alle professionele verwijzers die in contact komen met crisissituaties, waarbij minderjarigen en / of hun leefomgeving betrokken zijn. Crisisteam-18 onthaalt, 24/24u en 7/7d, telefonische hulpvragen via verwijzers met betrekking tot crisissituaties. Hierbij wordt aan telefonische vraagverheldering gedaan, wordt gebruik gemaakt van crisismethodieken, wordt consult gegeven en wordt aan intersectorale dispatching gedaan naar het hulpprogramma crisisjeugdhulp.

Crisisteam-18 coördineert het hulpprogramma crisisjeugdhulp in de regio. Je organiseert crisisinterventie, crisisbegeleiding en crisisopvang in samenwerking met het crisisnetwerk.

Crisisteam-18 doet gedurende 3 tot 5 werkdagen ambulante en/of mobiele crisisinterventie. Hierbij gaat vooral aandacht naar de veiligheid installeren, stressverlagend werken, bemiddelen, verduidelijken van de crisishulpvraag, doelstellingen opstellen, advies formuleren, oriënteren naar verdere hulp... Dit gebeurt door individuele en contextgesprekken te voeren en gebruik te maken van crisismethodieken.

 

Stagemogelijkheden: 2e of 3e jaar stage, alle menswetenschappelijke richtingen (Sociaal werk, Toegepaste psychologie, Orthopedagogie, Criminologie, ...)

Periode: voorjaar 2020, starten vanaf februari 2020

Aantal stagiairs: 1

 

Taakinhoud stage:

Twee opdrachten:

1) Crisismeldpunt

Onthalen van telefonische hulpvragen via verwijzers met betrekking tot crisissituaties.

Verhelderen / verkennen van de crisissituatie samen met de aanmelder.

Informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk.

Geeft consult (o.a. de aanmelder ondersteunen, advies geven).

Schakelt crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang in als de kinderen en jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

 

2) Crisisinterventie

Je doet gedurende 3 à 5 werkdagen ambulante en/of mobiele crisisinterventie. Hierbij gaat vooral

aandacht naar de veiligheid installeren, stressverlagend werken, bemiddelen, verduidelijken van de

crisishulpvraag, doelstellingen opstellen, advies formuleren, oriënteren naar verdere hulp en

intersectorale dispatching. Dit gebeurt door individuele en contextgesprekken te voeren en gebruik

te maken van crisismethodieken.

 

Specifieke vereisten:

 • Flexibel: Avondwerk – variabel uurrooster.
 • Eventueel rijbewijs B
 • Voltijdse stage (minstens 4 dagen per week)
 • Graag eerst altijd een kennismakings/inschattingsgesprek vooraleer we stage toezeggen.
 • De aard van de job maakt dat studenten toch al wel wat bagage nodig hebben en voldoende stressbestendig moeten zijn om voldoende te kunnen meepikken van de stage.
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Stressbestendig.
 • Groot inlevingsvermogen.
 • Assertief zijn.
 • Respectvolle houding t.o.v. het kind/de jongere en haar/zijn leefomgeving en t.o.v. verwijzers. Je hebt respect voor de privacy van het kind/jongere en haar/zijn leefomgeving.
 • Eigen functioneren bespreekbaar stellen.
 • Engagement voor cliënten, voor het team, de deelwerking en de organisatie.
 • Ervaring met PC gebruik (internet, e-mail, Word, Excel).

 

2e Jaar
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons