Stagiair hulpverlener CAW Huis Oost

Ben je een enthousiaste, gedreven en zelfstandige student uit een sociale opleiding? Ben je op zoek naar een stageplaats waarbij je op een empowerende en generalistische wijze met cliënten in een kwetsbare situatie aan de slag kan gaan? Kan je je gemakkelijk inleven in het gedrag van een cliënt? Sta je sterk in je schoenen? Kan je zelfstandig werken?

Dan ben jij de ideale persoon om deze stage te volgen.

In CAW Huis Antwerpen Oost komen vaak cliënten langs die voor de eerste keer de stap zetten naar hulpverlening. Dit kan met eender welke hulpvraag zijn. Hier legt de hulpverlener de basis voor het verdere hulpverleningstraject. We beluisteren de hulpvraag van de cliënt, doen vraagverheldering en bekijken samen met de cliënt welke stappen gezet kunnen worden. We werken generalistisch, vraaggericht en krachtgericht. We doen aan individuele hulpverlening; geen groepswerking.

  • Vraagverheldering (je neemt als het ware een foto van de verschillende levensdomeinen): je probeert de hulpvraag duidelijk te krijgen. Je bekijkt welke rechten de cliënt dient uit te putten. Rechten uitputten is niet enkel gebaseerd op het verkrijgen van extra financiële middelen maar is ook recht op wonen, recht op psychosociale hulp, enz. ….
  • Directe hulp: vaak is de cliënt met één gesprek verdergeholpen. Bv. een aanvraag gedaan, een advies gegeven, samen pro's en contra's van een te maken keuze op een rijtje gezet, .
  • Doorverwijzing: de conclusie van een gesprek kan zijn dat best een specialist of gespecialiseerde dienst ingeschakeld wordt. Wij zorgen ervoor dat de cliënt echt aangehaakt geraakt bij de specialist.
  • Traject: indien de cliënt meer dan één gesprek nodig heeft, gaan cliënt en hulpverlener verder buiten de onthaalmomenten. Dit kan in de vorm van huisbezoeken, bureaugesprekken, digitale of telefonische communicatie, contacten op locatie,... Trajecten kunnen variëren in duurtijd en intensiteit.

Een cliënt kan alle vragen stellen. Wij hebben niet alle antwoorden, maar gaan wel samen met de cliënt op zoek naar antwoorden. We doen geen integrale, aanklampende begeleiding. We ontwarren samen met de cliënt de knopen die ze ervaart en laten de cliënt weer los. Cliënten kunnen wel steeds terugkeren naar onze werking. 

Wat verwachten we van jou?

  • Je ontvangt cliënten op de onthaalmomenten, zowel in Deurne als Borgerhout.
  • Je werkt op locatie, bijvoorbeeld in de drie buurthuizen in onze regio.
  • Je draait mee binnen ons team met ondersteuning van je collega's.

Wat mag je van ons verwachten?

Als stagiair zal je met veel verschillende cliënten in gesprek gaan en je weet nooit wie je met welke vraag bij je zal krijgen. Je kan je dus moeilijk voorbereiden op cliëntgesprekken, maar je kan wel steeds op je collega's rekenen. Je zal het zonder strakke leidraden en kaders moeten stellen; een goede oefening in wendbaarheid en verantwoordelijkheid. Je krijgt veel kansen om je gesprekstechnieken bij te schaven en basishouding verder op punt te stellen. Je leert onze organisatie kennen in al haar aspecten. Je komt in aanraking met een zeer diverse doelgroep. Je krijgt de kans om meerdere diensten binnen CAW Antwerpen te leren kennen. Daardoor zal je een grote kennis opbouwen op veel domeinen en kan je met een gevulde rugzak beginnen aan je werkcarrière.

Bachelor sociaal werk - Sociaal Juridische dienstverlening
Bachelor Sociaal werk - Sociaal cultureel werk
Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijke advisering
Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
Bachelor Sociaal werk
3e Jaar
Niet beschikbaar

Contacteer ons