Stagiaire begeleiding activiteiten - administratieve hulpvragen

Voor de periode september/ oktober - februari zoeken we een enthousiaste stagiaire. Taken bestaan uit ondersteuning bieden bij administratieve hulp (individuele hulpvragen): onthaal - doorverwijzing - kortlopende begeleiding.

Daarnaast bied je praktische en inhoudelijke ondersteuning bij het organiseren van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten: naai-atelier, babbelkeuken, babbeltuin. Je kan plannen, organiseren en werken vanuit de doelstellingen van het Vrouwencentrum (empowerment, participatie van vrouwen met een migrartieachtergrond) .

Je neemt actief deel aan teamvergaderingen, cliƫntbesprekingen en intervisie.

Je hebt voeling met de doelgroep van Alma.

Je bent beschikbaar op maandag en donderdag en bij voorkeur ook op dinsdag.

Je komt terecht in een enthousiast, warm team in een aangename, laagdrempelige en zeer gezellige werking.

Bachelor Sociaal werk
Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
Bachelor Sociaal werk - Sociaal cultureel werk
Graduaat Maatschappelijk werk - werkplekleren
Graduaat Ortopedagogische begeleiding - werkplekleren
Volwassenonderwijs : Jeugd en gehandicaptenzorg
2e Jaar
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons