Woonbegeleider Team Wonen Stad

Team Wonen Stad biedt stadsbreed woonbegeleiding ter versterking van woonvaardigheden en begeleidingen ter preventie van uithuiszetting.

Als woonbegeleider heb je een generalistische kijk op hulpverlening en zorg je voor een individuele begeleiding aan cliënten met als doel hen zelfredzamer te maken. Je werkt voornamelijk via huisbezoeken.

Als stagiair krijg je een vaste stagementor toegewezen die je van dichtbij opvolgt, maar je zal door alle 16 hulpverleners werkzaam binnen ons team ondersteund worden. Bedoeling is dat je tegen het einde van de stage zelfstandig een (preventieve)woonbegeleiding kan opvolgen.

Volgende zaken horen bij je takenpakket:

- Individuele begeleiding met als doel cliënten zelfredzamer te maken vnl. op het vlak van woonvaardigheden.

- Acties om uithuiszetting te vermijden

- Administratieve ondersteuning

- Budgetbeheer en -overzicht

- Praktische ondersteuning

- Psychosociale ondersteuning

- Netwerk versterken (verankeren in de buurt, zorgoverleg organiseren, (vervolg)hulp op elkaar afstemmen)

- Doelgericht handelen in begeleiding

- Casemanagement

- Huisbezoeken of mobiel werken (bvb. samen naar andere dienst gaan)

- Registratie cliëntgegevens, gespreksverslagen en dossier bijhouden

- Teamoverleg en cliëntbespreking

 

Wij verwachten van jou als stagiair volgende houding (dit is ook onderdeel van het leerproces bij Team Wonen Stad):

- Openheid, respect en een krachtgerichte kijk

- Doelgericht handelen, samenwerken met cliënten en niet overnemen

- Zelfstandigheid (eigen agenda inplannen, initiatief nemen, alleen op pad zijn met cliënten)

- Feeling hebben met kwetsbare doelgroepen, o.a complexe situaties (multi-problem), ex-dak- en thuisloosheid, feeling rond werken met gezinnen.

- Netwerkgericht denken, kennis sociale kaart (cliënten makkelijk kunnen aanhaken aan andere diensten)

- Leergierig: we werken met 4 verschillende werkvormen woonbegeleiding en generalistisch, dit vergt wel wat inzicht in kennis om deze te onderscheiden en toe te passen in een begeleiding.

- Zelfreflectie: inzicht in eigen handelen/denken, dit bespreekbaar stellen en zo nodig bijsturen

- Werkuren: 9-17u is mogelijk, op dinsdagvoormiddag zoveel mogelijk aanwezig kunnen zijn, want dan hebben we teamvergadering

- Je kan je vlot verplaatsen via fiets of openbaar vervoer

 

Interesse? Contacteer voor eind april 2024: Saskia Schippers

0486 22 05 03

saskia.schippers@cawantwerpen.be

Appelmansstraat 12/6

2018 Antwerpen

 

De stage kan eind 2024 en/of begin 2025 doorgaan.

 

 

Bachelor Sociaal werk
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons