Alert

Aanklampende woonbegeleiding voor huurders met een problematische woonattitude en een complex dossier.

Het hulpaanbod vindt plaats in de eigen leefwereld en in de onmiddellijke woonomgeving van de cliënt (bij hem thuis of in de wijk waar hij/zij woont). De woonbegeleiders van Alert vertrekken vanuit de noden en de krachten van de cliënten om hen te helpen een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. De cliënten worden ondersteund om zelf tot oplossingen te komen en actief te participeren in de samenleving.

CAW Antwerpen werkt binnen Alert nauw samen met ADIC, Mobilant, Multiversum en Ondo.

Stages voor Alert