Stage bij Alert, aanklampende woonbegeleiding

Bij Alert kan je kennis maken met  aanklampende  woonbegeleiding.

Bij de  start van je stage laten we  je meelopen met  enkele  collega's  in hun  begeleidingen. Gaandeweg de  stage  geven we  je dan meer verantwoordelijkeheden in het zelf  opvolgen  van   bepaalde  levensdoimeinen   van en met de  cliënten. Dit omvat: huisbezoeken, cliëntcontacten op ons bureel  en vaak  ook  samen met de  cliënt  op stap  gaan  naar diverse instanties. Daarnaast neem je natuurlijk ook  intensief deel  aan de  teamoverleggen die  met regelmaat  worden georganiseerd.

Het team van Alert  verkiest  te werken met langdurende  stages  (bij voorkeur: een volledig  schooljaar)  zodat  je een aantal  cliënttrajecten echt  intensief kan opvolgen.

Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons