Het Alternatief

Adres: Appelmansstraat 12-14   2018 Antwerpen

Laagdrempelige, intensieve, aanklampende (woon) begeleiding op maat aan jongvolwassenen tussen 18 en 25 in een multi-problemsituatie.

Stages voor Het Alternatief