Hulpverlener Het Alternatief

Het Alternatief is een deelwerking die langdurige, intensieve begeleidingen aanbiedt aan jongeren tussen 18 en 25. Jongeren worden aangemeld door een brede waaier aan partners (JAC, OCMW's, Geestelijke Gezondheidszorg, Noodopvang Parkours...) en kunnen hier een begeleidingstraject volgen. Dit traject is vrijwillig, intensief, langdurigĀ  en op maat van de jongere.

Medewerkers van Het Alternatief werken mobiel, vraaggericht en gaan aan de slag met de thema's waaraan jongeren willen werken.

Levensdomeinen waaraan gewerkt wordt zijn administratie, wonen, psychisch welzijn, problematisch middelengebruik, tewerkstelling...

Je kan stage lopen bij Het Alternatief in de periode van september tot en met januari.

Stage-aanvragen worden in de loop van het voorjaar verzameld en potentiƫle kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Een stage duurt minstens 400 uren.

Graduaat Maatschappelijk werk - werkplekleren
Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
Bachelor Sociaal werk
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons