Samik

Adres:

Willy Vandersteenplein 1 - 2060 Antwerpen

Colombiastraat 231 - 2030 Antwerpen

Hanegraefstraat 5 - 2050 Antwerpen

       

Opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen.

Inloopteamwerking binnen de Huizen van het Kind: aanbod voor kwetsbare gezinnen vanuit gebruikersparticipatie, in de vorm van groepswerk en gezinsactiviteiten, outreach onthaal en individuele ondersteuning.

Stages voor Samik