Stage ILT

Taken stagiair:

- observatie, uitwerking en deelname van groepswerk binnen Huizen van het Kind. Themasessies mee uitdenken, voorbereiden en vormgeven. Groepsgesprekken begeleiden en evalueren.

- projecten passend binnen het huis (vaak gebruikersparticipatie) mee vormgeven.

- outreach onthaal en aansluiten op relevante evenementen voor gezinnen binnen de wijk. Laagdrempelig present zijn in de wijken.

- aanbod ILT tijdens vakantieperiodes uitwerken en organiseren van gezinsuitstappen

- deelname aan huisoverleg, partneroverleg en intervisiemomenten

 

Profiel stagiair: wij nemen enkel derdejaars studenten aan, die voltijds aanwezig kunnen zijn.

Bachelor Pedagogie van het jonge kind
Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
Bachelor Sociaal werk - Sociaal cultureel werk
Master Pedagogie
Master Sociaal werk
Beschikbaar

Contacteer ons