3e jaar bachelor maatschappelijk werk

Bij de huisvesting van 22 personen met complexe problematieken (verslaving, psychische kwetsbaarheid, ex-dakloosheid)

hoort onder andere een aanklampende aanpak op volgende domeinen:

* Sociale administratie

* Psychosociale ondersteuning

* Financiën -> Inkomens, budgetbeheer en begeleiding

* Wonen

* Justitiële opvolging

* Registratie

* Andere taken: bewonersbesprekingen, teamvergaderingen, op stap gaan met cliënten (afspraken)

 

 

Bachelor Sociaal werk - Maatschappelijk werk
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons