Zorghostel

Woonvorm voor chronisch dak– en thuislozen met meervoudige problematieken, waaronder verslaving aan drugs.

Stages voor Zorghostel