Stage Hulpverlener - Volwassenonderwijs

Opdracht stagiair: steeds vanuit de driehoek: “observatie – participatie – zelfstandigheid” :   • Het verzorgen van telefonische en schriftelijke contacten     • Het maken van afspraken met de cliënten en de opvolging ervan bewaken      • Het organiseren, voorbereiden en begeleiden van bezoeken onder toezicht     • Het voeren van een intakegesprek met de cliënten en hun kinderen      • Het maken van contracten met cliënten      • Het evalueren van bezoeken met alle cliënten      • Het bijhouden van administratie en het samenstellen van het dossier      • Het registreren van de werkzaamheden (= dossierbeheer )     • Deelname aan teamoverleg      • Het vertegenwoordigen van de dienst naar buitenuit      • Het verstrekken van informatie over de dienst aan externe doelgroepen ( in de mate van het mogelijk )     • Deelname aan overleg met collega's uit de Welzijnssector ( in de mate van het mogelijke )     •  Contacten verzorgen en onderhouden met doorverwijzers      • Kennismaken met andere deelwerkingen (!)     • Vervullen ( mee nadenken over) van opdrachten vanuit de bezoekruimte, in fucntie van de werking     • Bijdrage leveren aan praktische taken BV. Versieren, inkleding bezoekruimte volgens seizoen, huishouden zoals kippen verzorgen, … 

Competentieprofiel stagair: • Kunnen samenwerken, maar ook zelfstandig     • In staat zijn tot zelfreflectie en zelfontwikkeling      • Kunnen omgaan met feedback én eveneens ook feedback vragen     • Beschikken over sensitiviteit en inlevingsvermogen      • Open kunnen communiceren      • Integriteit handhaven     • Methodisch handelen      • Meervoudige partijdigheid      • Nauwgezetheid met rapportage en administratie      • Conflicthantering      • Kennis m.b.t ontwikkelingspsychologie, echtscheidingsproblematiek, juridische procedures  Voorafgaand aan de stage zal er met de stagiair een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Indien er meerdere kandidaten zijn, zullen deze uitgenodigd worden. Na afloop beslist de Bezoekruimte welke stagiar mag starten. Werken op woensdagnamiddag en occasioneel op zaterdagen. Aanwezig zijn op de teamvergadering van dinsdagvoormiddag. 

Volwassenonderwijs - Gezinswetenschappen
3e Jaar
Beschikbaar

Contacteer ons